Partners

23 Mensen.nl is een onderdeel van RM/RT. De volgende initiatieven maken ook
onderdeel van RM/RT uit:
Rent a Manager.nl
RMBlog.nl
Connect a ManagerMogelijk interessante links zijn ook:
Coaching Startkabel
Management Startspot
Connect a Manager